بــــلاغ تسجيــل فــي التكوين الهندسي بعنوان السنة الجامعية : 2019/2018         بلاغ تسجيل 2018 2019 : بطاقة إرشادات بطاقة ارشادات 2018 2019    

Calendrier de l’année universitaire 2018/2019 :  calendrier 2018 2019 v1  

L’ENSIT ouvre un concours sur dossier pour les inscriptions en Mastères de Recherche  au titre de l’année universitaire 2018/2019.  La session de formation débutera le Lundi 17 septembre 2018. les disciplines proposées et la procédure de dépôt: Masters__2018_2019

TOP